NÚVIES

La sèrie NÚVIES es desenvolupa d’una manera complexa entre imatge plana i digital, treball amb tècniques 3D i resolució mixta. El tema és la dona, la feminitat, l’entrega, el desig, la independència… amb algunes referències bíbliques: l’anunciació, l’expulsió del paradís, l’exaltació de la virginitat.

NÚVIES

Me’n vaig 04. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Me’n vaig 03. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Me’n vaig 02. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Me’n vaig 01. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Expulsió del paradís 02. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Expulsió del paradís 01. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Anunciació. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Futur. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.
Reina. Mides a concretar. Imatge digital no seriada.